вул. Винниченка, 43, м. Луцьк, 43025 тел. (0332) 742510, (0332) 742485, факс (0332) 742326 e-mail: ndekc@ukrpost.ua
Корисні посилання

З питань діяльності працівників

Експертної служби МВС 

у територіальних сервісних

центрах МВС звертайтесь

за контактним телефоном

 

+380960865656

 


  

 

 

    Представник Експертної служби МВС України на Волині - Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Центр входить до складу Експертної служби МВС України та діє на підставі Положення, затвердженого наказом МВС України від 31.01.2017 №77. Адміністративно-лабораторний корпус Центру, знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 43.

 

    До складу Волинського НДЕКЦ МВС України входять відділи: - забезпечення діяльності центру; - криміналістичних видів досліджень; - дослідження матеріалів, речовин і виробів; - біологічних досліджень; - інженерних, економічних, товарознавчих видів досліджень та оціночної діяльності. Працівниками Центру виконується 32 види судової експертизи.

 

   Центр є державною спеціалізованою науково-дослідною установою судової експертизи та територіальним підрозділом Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, що належить до сфери управління МВС України і спеціалізується на судово-експертному забезпеченні розслідування кримінальних правопорушень, наданні інших платних послуг, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, за заявами громадян та юридичних осіб.

 

Основні завдання Центру:

  • організаційно-управлінське та науково-методичне керівництво діяльністю НДЕКЦ;
  • здійснення судово-експертної діяльності;
  • забезпечення залучення працівників НДЕКЦ до досудового розслідування та судового розгляду;
  • проведення експертних досліджень на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб;
  • проведення сертифікаційних та інших випробовувань, а також оцінки відповідності продукції, процесів і послуг, виконання інших робіт, у разі призначення (уповноваження) НДЕКЦ органом сертифікації (оцінки відповідності) продукції (послуг);
  • проведення оцінки майна, майнових прав та здійснення професійної оціночної діяльності, у межах повноважень, визначених законодавством; 
  • забезпечення функціонування обліку знарядь кримінальних правопорушень та інших об'єктів;
  • забезпечення функціонування інформаційно-пошукових систем, обробка персональних даних у межах повноважень, визначених законом, забезпечення режиму доступу до інформації;
  • здійснення спеціальних вибухотехнічних робіт з пошуку і знешкодження вибухонебезпечних предметів, пристроїв, що використовуються в терористичних цілях;
  • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників НДЕКЦ, як судових експертів.

Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України - державна юридична особа публічного права