вул. Винниченка, 43, м. Луцьк, 43006 телефон, факс. (0332) 742510, (0332) 742485, e-mail: volin@dndekc.mvs.gov.ua

Представник Експертної служби МВС на Волині - Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Центр входить до складу Експертної служби МВС та діє на підставі Положення, затвердженого наказом МВС України від 31.01.2017 №77, у редакції наказу МВС від 11.06.2019 №477. Адміністративно-лабораторний корпус Центру знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 43.

До складу Волинського НДЕКЦ МВС входять відділи: забезпечення діяльності центру; криміналістичних видів досліджень; досліджень матеріалів, речовин і виробів; біологічних досліджень та обліку; автотехнічних досліджень; криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують; товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності; сектори: комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень; вибухотехнічних і пожежотехнічних досліджень, а також група досліджень у сфері інформаційних технологій.

Центр є державною спеціалізованою установою судової експертизи та територіальним підрозділом Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, що належить до сфери управління МВС України і спеціалізується на судово-експертному забезпеченні розслідування кримінальних правопорушень, наданні інших платних послуг, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, за заявами громадян та юридичних осіб.

Основні завдання Центру:

  • здійснення судово-експертної діяльності;
  • забезпечення в установленому порядку участі працівників НДЕКЦ як спеціалістів під час здійснення досудового розслідування та судового розгляду;
  • проведення експертних досліджень на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб;
  • проведення сертифікаційних та інших випробувань, а також оцінки відповідності продукції, процесів і послуг, виконання інших робіт у разі призначення (уповноваження) НДЕКЦ органом сертифікації (оцінки відповідності) продукції (послуг);
  • проведення оцінки майна, майнових прав та здійснення професійної оціночної діяльності в межах повноважень, визначених законодавством; 
  • забезпечення функціонування криміналістичного обліку та обліку знарядь кримінальних правопорушень, інших об'єктів;
  • забезпечення функціонування інформаційно-пошукових систем (у тому числі тих, що входять до єдиної інформаційної системи МВС), оброблення персональних даних у межах повноважень, визначених законом, забезпечення режиму доступу до інформації;
  • організація та забезпечення в установленому порядку професійного навчання та атестації працівників НДЕКЦ, які залучаються для проведення судової експертизи.

 

Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України - державна юридична особа публічного права