вул. Винниченка, 43, м. Луцьк, 43025 телефон, факс. (0332) 742510, (0332) 742485, e-mail: ndekcvolyn@gmail.com
Корисні посилання

З питань діяльності працівників

Експертної служби МВС 

у територіальних сервісних

центрах МВС звертайтесь

за контактним телефоном

 

+380960865656

 


  

 

Представник Експертної служби МВС України на Волині - Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Центр входить до складу Експертної служби МВС України та діє на підставі Положення, затвердженого наказом МВС України від 31.01.2017 №77. Адміністративно-лабораторний корпус Центру, знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 43.

До складу Волинського НДЕКЦ МВС України входять відділи: забезпечення діяльності центру; криміналістичних видів досліджень; досліджень матеріалів, речовин і виробів; біологічних досліджень та обліку; комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень; товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності; автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів.

Центр є державною спеціалізованою науково-дослідною установою судової експертизи та територіальним підрозділом Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, що належить до сфери управління МВС України і спеціалізується на судово-експертному забезпеченні розслідування кримінальних правопорушень, наданні інших платних послуг, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, за заявами громадян та юридичних осіб.

Основні завдання Центру:

  • організаційно-управлінське та науково-методичне керівництво діяльністю НДЕКЦ;
  • здійснення судово-експертної діяльності;
  • забезпечення залучення працівників НДЕКЦ до досудового розслідування та судового розгляду;
  • проведення експертних досліджень на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб;
  • проведення сертифікаційних та інших випробовувань, а також оцінки відповідності продукції, процесів і послуг, виконання інших робіт, у разі призначення (уповноваження) НДЕКЦ органом сертифікації (оцінки відповідності) продукції (послуг);
  • проведення оцінки майна, майнових прав та здійснення професійної оціночної діяльності, у межах повноважень, визначених законодавством; 
  • забезпечення функціонування обліку знарядь кримінальних правопорушень та інших об'єктів;
  • забезпечення функціонування інформаційно-пошукових систем, обробка персональних даних у межах повноважень, визначених законом, забезпечення режиму доступу до інформації;
  • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників НДЕКЦ, як судових експертів.

Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України - державна юридична особа публічного права