вул. Винниченка, 43, м. Луцьк, 43025 телефон, факс. (0332) 742510, (0332) 742485, e-mail: volin@dndekc.mvs.gov.ua
Новини

Компетентно поінформований - значить озброєний

08 лютого 2022

Експертне дослідження почеркових об’єктів, до яких відносяться рукописні тексти, підписи, короткі рукописні записи, відіграють важливу роль при розслідуванні кримінальних та адміністративних правопорушень, як вагомі джерела доказової бази.

Водночас, експертам-почеркознавцям часто доводиться досліджувати почерк та підписи за зверненнями фізичних осіб. Об’єктами таких досліджень можуть бути боргові розписки, заповіти на спадщину, довіреності, договори позики, дарування, повідомлення про грошові перекази, відомості про виплату пенсій тощо.

Аналіз експертної практики свідчить про те, що значний відсоток громадян, які потребують допомоги, звертаючись в експертну установу, не в повній мірі обізнані щодо можливостей проведення почеркознавчої експертизи. Наприклад, які об’єкти можуть досліджуватися, яка має бути якість порівняльного матеріалу, як правильно та інформативно грамотно поставити запитання експертові тощо.

Саме на цьому етапі закцентуймо увагу та більш детально поінформуємо громадян, адже як відомо «попереджений - значить озброєний», значить людина підготовлена в певній мірі себе захистити.

Розпочнемо з того, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних текстів і підписів, надаються виключно оригінали документів. Другим важливим чинником є порівняльний матеріал, адже можливість вирішення експертом-почеркознавцем поставлених питань за суттю, а також правильність висновків, багато в чому залежать від обсягу і якості наданого порівняльного матеріалу (вільних, умовно-вільних, експериментальних зразків). У більшості випадків, кількість порівняльного матеріалу залежить від складності завдання, в одних випадках достатньо декілька вільних зразків, в інших - експерту доводиться вивчати підписи, виконані у всіх його варіантах, а це може охопити не один, а й два чи три десятки підписів-зразків.

Належна якість зразків забезпечується також зіставленням їх за часом виконання. Іншими словами, досліджувані почеркові об’єкти та порівняльні зразки мають бути одного періоду виконання, особливо коли це стосується осіб похилого, старечого віку або осіб, що мають певні фізичні вади, адже при допустимій нормі один, два роки, цей період для таких категорії осіб рахується вже значним.

Наступна вимога базується на категоричній достовірності зразків. Достовірність зразків перевіряється експертом співставляючи вільні та експериментальні зразки. У разі неможливості отримати експериментальні зразки (смерть виконавця, безвісне зникнення особи) як зразки, слід надавати документи, на яких рукописні тексти та/або підписи, достовірно виконувалися їх автором (нотаріально завірені документи, різного роду посвідчення тощо).

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація особи, яка написала рукопис або підпис. Відповідно, експертизою найчастіше вирішується питання ідентифікаційного характеру. В таких питаннях необхідно зазначати назву досліджуваного документа, його реквізити, розділ, графа, рядок тощо. Якщо об’єктом дослідження є рукописний текст, то зазначається якими словами розпочинається текст та якими закінчується. При наявній кількості двох і більше документів (за відсутності порівняльних зразків особи), один із варіантів правильно поставленого запитання буде: «Чи однією особою виконані підписи та (або) рукописні записи (тексти) у наданих документах?».

В процесі експертного дослідження також можна встановити: чи виконувався підпис/рукопис під впливом певних (природних чи штучних) збиваючих факторів; чи перебувала особа, яка виконала рукописний текст/підпис у незвичному стані; чи виконано рукописний текст у документі навмисно зміненим почерком/підписом.

Звичайно, охопити всі тонкощі почеркознавчої експертизи та ситуації, які можуть виникнути на практиці, неможливо за допомогою однієї публікації, а тому інформуємо громадян про можливість отримання у Волинському НДЕКЦ МВС консультацій з питань призначення та проведення почеркознавчих досліджень, з метою подальшого надання обґрунтованого висновку експерта на поставлені питання.