вул. Винниченка, 43, м. Луцьк, 43006 телефон, факс. (0332) 742510, (0332) 742485, e-mail: volin@dndekc.mvs.gov.ua
Новини

Актуальність та важливість економічної експертизи

13 червня 2019

На сьогодні судовими експертами Волинського НДЕКЦ МВС України проводяться економічні експертизи та дослідження за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності».

Практично жодна кримінальна, цивільна та господарська справа з розряду так званої економічної злочинності, не може бути якісно розслідувана без допомоги експертів-економістів. Згідно вимог кримінального, цивільного та господарського процесу, суд, прокурор та слідчий повинні всебічно та об’єктивно дослідити усі обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Судово-економічна експертиза є одним із джерел доказів по справі і тому у кожному конкретному випадку суд (суддя) аналізує можливості експертизи та доцільність її призначення.

Водночас ініціаторами позасудових досліджень можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи у цивільних, адміністративних справах та справах з господарського спору. Такі дослідження проводяться за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб із зазначенням прізвища, імені, по-батькові фізичної особи чи відповідних реквізитів юридичної особи.

Судово-економічні експертизи слід розуміти як експертні дослідження матеріальних об’єктів (документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності), що містять інформацію про обставини справи та підлягають дослідженню у суді за їх змістом та формою і допомагають суду досягти об’єктивності у доказуванні, додержуватися принципів рівних можливостей у процесі, презумпції не винуватості, забезпечення змагальності у доведенні  дійсного стану фактів та захисту прав і свобод.

Найістотнішими підставами для призначення судової економічної експертизи є:

необхідність дослідження питань, що вимагають використання спеціальних знань експерта-економіста;

недоброякісне проведення ревізії – наявність суперечностей між актом ревізії та іншими матеріалами справи, суперечностей у висновках ревізорів за результатами проведення первинної, повторної або додаткової ревізій;

обґрунтоване клопотання обвинуваченого про призначення судової економічної експертизи;

висновок експертів інших спеціальностей про необхідність проведення судової економічної експертизи.

Основними завданнями експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності є визначення:

документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення;

документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання послуг;

документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових коштів, цінних паперів;

документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат;

відповідності нормативно-правовим актам відображення в податковому обліку доходів та витрат за фінансово-господарськими операціями, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток;

відповідності нормативно-правовим актам відображення в податковому обліку податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість.

За детальною інформацією стосовно проведення економічної експертизи (дослідження), особливостей підготовки матеріалів, правильності постановки питань, вартості, тощо звертатись за тел. (0332) 74-23-26.