вул. Винниченка, 43, м. Луцьк, 43006 телефон, факс. (0332) 742510, (0332) 742485, e-mail: volin@dndekc.mvs.gov.ua
Законодавство України

1.      Конституція України, Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст. 141.

2.      Кримінальний процесуальний кодекс України, Голос України від 19.05.2012 № 90-91.

3.      Кримінальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26, ст. 131.

4.      Цивільний процесуальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України, 2004, № 40-41, 42, ст. 492.

5.      Кодекс адміністративного судочинства України, Відомості Верховної Ради України, 2005, № 35-36, № 37, ст. 446.

6.      Кодекс України про адміністративні правопорушення, Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984, додаток до № 51, ст. 1122.

7.      Господарський процесуальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України, 1992, № 6, ст. 56.

8.      Закон України ,,Про судову експертизу”, Відомості Верховної Ради України, 1994, № 28, ст. 232.

9.    Закон України ,,Про наукову і науково-технічну діяльність”, Відомості Верховної Ради України, 1992, № 12, ст. 165.

10.    Закон України ,,Про наукову і науково-технічну експертизу”, Відомості Верховної Ради України, 1995, № 9, ст. 56.

11.    Закон України ,,Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, Відомості Верховної Ради України, 2001, № 47, ст. 251.

12.    Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.1996 № 710 ,,Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів”.

13.    Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.1998 № 617 ,,Про утворення ДНДЕКЦ МВС України”.

14.    Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 ,,Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів”.

15.    Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 № 988 ,,Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ”.

16.    Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 ,,Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання”.